diensten

Curator, tentoonstellingsmaker

Anikó heeft inmiddels meer dan dertig tentoonstellingen samengesteld en georganiseerd. Zij is de curator, samen met Marleen Hengelaar, van de hedendaagse kunstpelgrimage Art Stations of the Cross tussen 6 maart en 22 april 2019, in de binnenstad van Amsterdam.

Blogs en recensies

Anikó’s blogs en kunstbesprekingen in het Engels en in het Nederlands kunnen u assisteren in het beoefenen van ‘visio divina’, het meditatief kijken en zien.

Kunstwerken te koop

Wij bieden een verzameling hoge kwaliteit hedendaagse kunstwerken aan. Visio Divina heeft een online galerie gevuld met inspirerende kunstwerken met bijzondere verhalen. Dit soort kunst kan familie erfgoed worden, want de kunst van vandaag is het erfgoed van morgen.

Lezingen en workshops

Anikó heeft decennia lange ervaring in lezingen geven rondom cultuurhistorische thema’s in het Engels, Nederlands en Hongaars. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: “Een vergelijkende studie van beeldende kunst, literatuur en muziek door de eeuwen heen” of “Geloof verbeeld”. Lezingen en workshops kunnen vanzelfsprekend op maat gemaakt worden rondom de vragen de groep graag zou willen bespreken.

Modereren en Faciliteren

Vraaggesprekken voeren, modereren en faciliteren van symposia en bijeenkomsten rondom kunst.

Atelier bezoeken

Anikó komt graag op atelierbezoek om het creatieve proces van de kunstenaar door te spreken en te spiegelen. Zulke bezoeken leidden inmiddels al vaak tot nieuwe inspiratie en wederzijdse verrijking.

het laatste nieuws

In een ander licht

Zich een weg banend door de slenterende menigte toeristen, belaagd door de heftige indrukken en de sterke wietgeur van de […]

Ver-ont-waardiging

Is er dan niets meer heilig? – klinkt het vaak in de reacties van mensen kijkend naar dit beeld. Waarom […]

De naakte waarheid

De Doopsgezinde Singelkerk is een van de bijzondere locaties van de hedendaagse kunstpelgrimage Art Stations of the Cross, dit voorjaar […]

See all our news

Copyright Visio Divina © All Rights Reserved